DreamPetStore

Sivu:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Artikkelit 1-10 / 78

Nouseva


Huono-osaisuus näkyy eläinsuojelussa Hämeenlinnassa – Pari tonnia ruoka-apua lemmikeille loppui viikossa

Hämeenlinnassa eläinten kaltoinkohtelu on vähentynyt, kerrotaan eläinsuojeluyhdistyksestä. Lisääntynyt köyhyys heijastuu kuitenkin myös eläinsuojelutyöhön. Seudulla suurimman ongelman aiheuttavat vapaana kulkevat kissat, jotka lisääntyvät keskenään.

Kissa
Hämeenlinnan eläinsuojeluyhdistys tekee eniten töitä kissojen parissa. Loukutetut kissat päätyvät alueella Kissakoti Kattilaan tai Eläinhoitola Hepuliin, jossa Hämeenlinnan löytöeläinten tilapäinen hoito järjestetään virallisesti. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen / Arkisto

Kun Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys jakoi keväällä lemmikkien ruokaa vähävaraisille, palaute pysäytti. Tarve oli kova.

Eräs ruoka-apua hakenut nainen kertoi, kuinka koiralle saadun ruuan takia hänellä oli nyt varaa ostaa ruokaa myös itselleen.

– Eläin voi olla ainoa, joka ei jätä, tuomitse tai hylkää ihmistä. Näissä tapauksissa eläimen hyvinvointi menee kaiken edelle, myös oman jaksamisen ja ruuan. Että lemmikki saisi kunnon ruuan ja pysyisi hyvissä elinvoimissa, kertoo Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Merituuli Stenberg.

Viimeksi huhtikuussa yhdistys sai paikallisille järjestöille jaettavaksi rekallisen lemmikinruokaa, noin kaksi tuhatta kiloa. Se loppui viikossa.

Yhteensä yhdistys on jakanut vähävaraisille neljä rekallista lemmikinruokaa, useita tuhansia kiloja. Puhelimet ovat käyneet kuumina. Apua tarvitsevia olisi enemmän, kuin on mahdollista auttaa.

Ruoka-apua ja leikkaustapahtumia

Ihmisten lisääntynyt osattomuus ja pahoinvointi näkyy myös lemmikkieläinten kohtelussa, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto.

Usein ongelmana on se, ettei omistajalla ole rahaa eläimen terveydenhoitoon tai laadukkaaseen ruokaan. Sama ilmiö näkyy Merituuli Stenbergin mukaan Hämeenlinnassa.

– Se on niin surullista. Kun ihminen voi huonosti, myös eläin kärsii.

Ruokalahjoitukset vähävaraisten lemmikeille ovat osa yhdistyksen ennaltaehkäisevää työtä. Tarkoitus on estää eläinten huonoa kohtelua ja hoidon laiminlyöntiä.

Ennaltaehkäisyä ovat myös yhdistyksen leikkaustapahtumat, joita on ollut tähän mennessä kaksi Iittalassa. Kissat rokotetaan, sirutetaan ja leikataan eli steriloidaan. Yhdistys osallistuu kuluihin lahjoitusten turvin, ja viimeksi lemmikinomistajalle jäi maksettavaa alle 40 euroa.

– On pienempi kynnys tuoda kissa leikattavaksi, kun hinta ei ole toista sataa euroa. Näin yritämme vähentää ei-toivottujen pentujen syntymistä nimenomaan ulkona liikkuvilla kissoilla, Stenberg sanoo.

Vapaana kulkevat kissat kannattaa steriloida

Leikkaamattomista kissoista syntyvät kissapopulaatiot ovat Merituuli Stenbergin mukaan isoin ongelma Hämeenlinnan eläinsuojelussa.

Populaatioita syntyy, kun leikkaamattomat kissat kohtaavat luonnossa. Ne voivat olla hylättyjä kesäkissoja tai luonnossa vapaana viihtyviä kotikissoja. Jos ei-toivotut pennut jatkavat lisääntymistä, kierre voi jatkua sairaisiin yksilöihin asti.

– Hämeenlinna on iso paikka, johon kuuluu pienempiä vanhoja kaupunkeja ja kuntia aina Rengosta Iittalaan. Populaatiot ovat kompastuskivemme. Ei tarvitse olla kuin kaksi vapaaksi kulkemaan päästettyä kissaa, jotka kohtaavat, niin populaatio on valmis syntymään, Stenberg kertoo.

Leikkauskampanjoiden lisäksi yhdistys on tehnyt esitteen siitä, miksi kissa kannattaa leikata. Siinä murretaan monia leikkaamiseen liittyviä myyttejä.

– Moni luulee, että maalla hiirikissa lakkaa hiirten saalistamisen leikkauksen jälkeen. Näitä vanhoja uskomuksia olemme koittaneet muuttaa.

Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on reilu sata vapaaehtoisjäsentä. Heistä muutama kymmenen osallistuu myös luonnossa kulkevien kissojen loukuttamiseen, jotta populaatioiden synty ja kasvu saataisiin pysäytettyä.

Syksyisin niitä on niin paljon, ettei kaikkiin ehdi edes osallistua. Loukuttajia kaivattaisiin lisää.

“Enää ei vaieta”

Yhä suurempi osuus eläinsuojeluvalvonnan tarkastuksista kohdistuu lemmikkieläinten pitoon. Viime vuonna lemmikkieläinkohteisiin tehtiin aikaisempia vuosia enemmän epäilyyn perustuvia eläinsuojelukäyntejä, kertoo Ruokaviraston tuore raportti.

Suurin osa tarkistuksista on viime vuosina kohdistunut lemmikkieläinkohteisiin, kun tuotantoeläinkohteiden tarkastusten määrä ei ole kasvanut vuoden 2015 jälkeen ja aleni edellisvuodesta 500 tarkastuksella.

Toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 2018 huomattavasti useammin lemmikkikohteissa kuin tuotantoeläinkohteissa. Lemmikkieläimillä kiireellisiä toimenpiteitä oli 653 kappaletta, kun tuotantoeläimillä niitä oli 121. Lemmikkieläinten pitäjille kieltoja ja määräyksiä on viime vuosien aikana annettu joka neljännellä tarkastuksella ja kiiretoimenpiteisiin on ryhdytty joka kymmenennellä tarkastuksella.

Merituuli Stenbergin mielestä Hämeenlinnassa kotieläimiä kohdellaan nyt pääasiassa hyvin.

– Tilanne on ollut joskus tosi paljon huonompi. Lemmikeillä on paremmat oltavat kuin ennen. Mielestäni kaltoinkohtelut ovat vähentyneet.

Stenberg uskoo, että ihmisillä on nykyään enemmän tietoa eläinten hyvinvoinnista. Myös sillä on ollut vaikutusta, että vakavista eläinsuojelurikkomuksista uutisoidaan ahkerasti.

– On hyvä, että ikävistä tapauksista kerrotaan. Enää ei vaieta, vaan laiminlyönnit tuodaan ihmisten tietoon. Se vaikuttaa ihmisiin positiivisesti. Menee alitajuntaan, että eläinten kohtelu kaltoin on väärin. Hämeen Sanomat - HäSa

Eläinsuojeluvalvonta

Vuonna 2018 eläinsuojeluvalvonnan tarkastusten määrä ylitti ensimmäistä kertaa 6500 tarkastuskäynnin rajan.

Näistä 30 prosenttia johti toimenpiteisiin. Kieltoja tai määräyksiä annettiin 1944 kohteessa.

Tuotantoeläimiin kohdistuneiden tarkastusten määrä oli pienempi kuin kolmena edellisenä vuotena, mutta lemmikkieläimiin kohdistuneiden tarkastusmäärien jatkuva kasvu piti tarkastusten kokonaismäärän korkeana.

Lemmikkieläinkohteiden tarkastuksissa on 2010-luvulla annettu kieltoja tai määräyksiä 24–33 prosentissa tarkastuksista, kun kiireellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty 8–14 prosentissa tarkastuksista.

Tuotantoeläinten osalta kieltoja ja määräyksiä on viime vuosina annettu noin 40 prosentilla epäilytarkastuksista, mutta kiiretoimenpiteisiin joudutaan vain harvoin (3–5 prosenttia tarkastuksista).

Puutteiden syyt

Lemmikkieläintenpidon ongelmissa syy on usein ihmisten tietämättömyys eläinten tarpeista.

Lemmikkien kohdalla vakavissa eläinsuojelutapauksissa taustalla on usein myös uupumusta sekä sosiaalisia ja mielenterveydellisiä ongelmia.

Tuotantoeläinten pidossa tyypillisiä syitä puutteille voivat olla muun muassa turtuminen omiin toimintatapoihin, oman jaksamisen väärinarviointi, säännösten noudattamisen kalleus sekä alan lisääntyneet tuottavuusvaatimukset.

Myöskään uusia lakisääteisiä vaatimuksia koskevien siirtymäaikojen päättymiseen ei aina osata varautua riittävän ajoissa.

Lähde: Ruokavirasto: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Kaikkien koirien tiedot samaan rekisteriin – Koirien tunnistusmerkinnät muuttuvat pakollisiksi

Jaana Salovaaran kaikki kolme koiraa on sirutettu ja rekisteröity, joskin kahteen eri rekisteriin. Jokainen koira on rekisteröitävä, kun Suomeen perustetaan Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri.

Koirien tunnistusmerkinnät muuttuvat pakollisiksi
Vuoden vanhan Leo-koiran kanssa lenkkeillyt Jaana Salovaara ei missään tilanteessa ostaisi koiraa auton takakopasta. "Jos koiraa myydään parilla kympillä netissä, epäilykset heräävät. Kennelliiton paperitkin voi väärentää, joten tarkkana saa olla koiraa ostaessa." Hän toivoo, että koirarekisterin perustaminen vaikuttaa pentutehtailuun ehkäisevästi. Kuva: Henriikka Korte

Suomeen perustetaan koirarekisteri, jonka myötä koirien tunnistusmerkinnät muuttuvat pakollisiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2022 voimaan astuva uudistus saa hämeenlinnalaisen Jaana Salovaaran täyden tuen.

Kolmen koiran omistajalle lemmikkien siruttaminen on ollut itsestään selvää, vaikka sitä ei ole Suomessa toistaiseksi vaadittu.

– Toivon, että uudistus puuttuu pentutehtailuun ja vaikuttaa siihen, ettei pentuja anneta ihan kenelle tahansa, Salovaara sanoo.

Viranomaisvaatimuksiin perustuvan rekisterin tarve nousi Suomessa esiin eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Koirarekisterin tavoitteiksi on nimetty juuri pentutehtailun ja laittoman maahantuonnin ehkäisy sekä karanneiden koirien palauttamisen helpottaminen.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Anssi Welling kertoo, että rekisteröintipakko laajenee myöhemmin koskemaan myös kissoja.

Tunnistusmerkintänä tullaan näillä näkymin käyttämään mikrosirua. Rekisteröinnin hinta tulee liikkumaan kymmenissä euroissa.

– Yksi vaihtoehto on, että kasvattaja rekisteröi pennut jo ennen luovutusikää, jolloin ostaja siirtää jo rekisteröidyn pennun nimiinsä, Welling sanoo ja arvioi, että tämä malli loisi varmimman pohjan rekisteröinnin toteutumiselle.

Welling pitää todennäköisenä sitä, että rekisteröintivelvoite koskee jollain viiveellä kaiken rotuisia ja ikäisiä, myös aikuisia koiria.

– Jos konkreettisia vaikutuksia halutaan, rekisterin on oltava oikeasti kattava.

Nykyisillä resursseilla viranomaisten ei olisi mahdollista valvoa koirien tunnistusmerkintöjä erikseen. Siksi rekisteröinnin valvonta on Wellingin mukaan järkevintä yhdistää muihin valvontoihin, kuten eläimen hyvinvointiin, sisämarkkinakauppaan ja tuontiin liittyviin tarkastuksiin.

Valvontaviranomaisella eli Ruokavirastolla tulee Wellingin mukaan olemaan keinoja puuttua rekisteröintivaatimuksen laiminlyöntiin. Keinot eivät vielä ole selvillä, mutta vertailun vuoksi esimerkiksi Ruotsissa eläin voidaan ottaa pois omistajaltaan, jos vaatimuksia ei noudateta.

Suomessa suurin osa, noin puoli miljoonaa kaikista 700 000 koirasta on rekisteröity Suomen Kennelliiton tietojärjestelmään. Tunnistusmerkittyjä koiria rekisteröivät muutkin toimijat.

Salovaaran koirien rekisteröinti kahteen eri tietokantaan kuvastaa hyvin nykytilannetta. 14-vuotias rotukoira Ninja on rekisteröity Suomen Kennelliittoon. Espanjasta ja Kreetalta tuotujen rescue-koirien sirut taas on rekisteröity turvasiru.fi-palveluun.

Salovaaran mielestä helpointa olisi, kun koiranomistajalla olisi valittavanaan yksi yhtenäinen rekisteri.

– Mietin itsekin monia eri vaihtoehtoja, kun rekisteröin Leon ja Ronjan.

Kennelliitto on osaltaan ajanut koirarekisteriasiaa. Jokaisen koiran pitäisi olla rekisteröity, sanoo myös Suomen Kennlliiton Etelä-Hämeen Kennelpiirin puheenjohtaja Riitta-Maija Liikanen.

– Siten meillä olisi kontrolloidusti hallinnassa tieto kaikista koirista. Samalla tiedettäisiin, mistä koiria tulee, hän perustelee.

Liikanen uskoo, että suurin osa kasvattajista rekisteröi pentunsa ja suurin osa ostajista haluaa rekisteröidyn pennun.

– Silti on myös niitä, jotka haluavat vain saada itselleen halvalla koiran, eivätkä ole valmiita tai pysty maksamaan rekisteröidystä koirasta. HäSa

Kolme mallia

Koirarekisterin rekisterinpitäjä tulee olemaan Ruokavirasto.

Viraston rinnalle rekisterin perustamiseen ja ylläpitoon tullaan etsimään yksityinen toimija, jonka kontolla ovat tietojärjestelmä ja tietokanta.

Rekisteri voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022

Lainsäädäntötyö käynnistetään vielä tänä vuonna.

Vaihtoehtoja

1. Yksityinen toimija keräisi rekisteritiedot ja ylläpitäisi tietojärjestelmää. Lain silmissä virallinen rekisterinpitäjä olisi kuitenkin Ruokavirasto.

2. Ruokavirasto ylläpitäisi keskustietokantaa, mutta yksityinen toimija tai toimijat keräisivät rekisteritiedot ja päivittäisivät ne omista tietokannoistaan keskustietokantaan.

3. Rekisteritiedot kerättäisiin suoraan ruokaviraston ylläpitämään keskustietokantaan.

Kommentti: Sairaan halpa ei onneksi vakuuttanut

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton viime lokakuinen Eläinten viikon teema osui ja upposi.

Liitto kampanjoi pentutehtailun lopettamisen puolesta. Kampanjakuvissa sydäntä särkevät kuvat koiranpennuista olivat saaneet otsikon ”Sairaan halpa”.

Oma koiranpentumme syntyi sattumalta juuri Eläinten viikolla.

Ennen sopivan kasvattajan löytymistä tutkimme vaihtoehtoja. Avoinna olivat myös torit ja muut verkon markkinapaikat.

Onneksi myynti-ilmoitukset, joissa useasti madotettuja ja eläinlääkärin terveeksi toteamia pentuja kaupattiin muutamalla satasella, siis sairaan halvalla, eivät vakuuttaneet.

Pennun lopettaminen pari päivää kotiutumisen jälkeen tuntuu ajatuksenakin kauhealta, joskin ainoalta oikealta ratkaisulta, jos pentutehtailijalta hankittu koira kärsii.

Onneksi näistä kauhutarinoista puhutaan. Seison myös koirarekisterin takana, jos sen avulla voidaan estää yhdenkin pentueen teettäminen rahankiilto silmissä.

Henriikka Korte
Henriikka Korte. Kuva: Pekka Rautiainen

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Tv-työt taakseen jättänyt Janne Antin avaa pienten seurakoirien luksushotellin

Tv:stä tuttu Janne Antin muutti koirineen Letkulle ja perusti yrityksen kotinsa yhteyteen.

Janne Antin
Janne Antin muutti koiranelikkonsa kanssa Budapestista Letkun kylään viime lokakuussa.

Letkun kylään Tammelaan muuttanut Janne Antin on avannut kotinsa yhteyteen pienille seurakoirille suunnatun hotellin ja hoitolan.

– Olen aina ollut eläinrakas ja haaveillut eläinten parissa työskentelemisestä jo lapsesta alkaen, mutta elämä vei eri suuntaan, Janne Antin taustoittaa.

Eläimet ovat kuitenkin olleet aina suuressa osassa Jannen elämää, ehkä merkityksellisin rooli on ollut Minni-koiralla.

– Minni tuli elämääni silloin, kun kävin läpi raskasta elämänvaihetta. Kuvasin Unkarissa Onnenarpaa, olin masentunut ja myös yksinäinen vieraassa maassa.

Unkarissa Janne Antin pohti, että viimein hänen elämäntilanteensa mahdollistaisi koiran hankkimisen.

– Tutustuin erilaisiin rotuihin, tutkin ominaisuuksia ja luonteita, tein jopa testejä siitä, millainen koirarotu minulle sopisi. Maltankoira ei ollut koskaan ykkönen, mutta näin sellaisen Ruotsin miljonääriäidit -tv-sarjassa, ja päätin, että tuollaisen sylikoiran haluan.

Minni löytyi vastuulliselta kasvattajalta Unkarista noin 2,5 vuotta sitten.

– Hän oli sellainen Duracell-pupu, johon ihastuin välittömästi.

Minnin edesauttamana elämään löytyi uutta sisältöä ja sitä myöden myös voinnissa tapahtui merkittäviä muutoksia.

– Ihmisethän pörräsivät pienen ja söpön koiran ympärillä, joten sitä kautta aloin muodostaa ystäväpiiriä, liityin mukaan rescue-koiratoimintaan ja perustin lopulta oman koirahoitolan Budapestiin, jonka tuoton ohjasin rescue-koirille.

Minni sai lopulta kaveriksi Murun ja sittemmin laumaa täydensivät rescue-koirat Molly ja Maya.

– En silti viihtynyt Unkarissa, henki työpaikalla oli huono ja koti-ikävä vahvistui. Piirsin tuolloin karttaan kolmion, jonka sisältä aloin katsoa uutta kotia ja paikkaa koirahoitolalle, Janne muistelee.

Janne Antin koirahotelli

Löytyi Letku-niminen kylä Tammelan kunnasta, joka oli saman matkan päässä Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.

– Ikinä en ollut kuullutkaan koko paikasta, mutta niin vaan lokakuusta ajoimme tänne kaksi päivää Unkarista.

Janne ja koirat ovat rakastuneet Tammelan rauhaan.

– Minulla on vain positiivisia kokemuksista ympäristöstä ja ihmisistä. Täällä on kovin avuliaita, jalat maassa olevia, reippaita ja rehellisiä ihmisiä.

Pihapiirin ulkorakennukseen on remontoitu koirahoitola, jonka varauskirjaan on jo kirjattu ensimmäiset vieraat. Yritys kulkee nimellä Jannen Pienten Koirien Hoitola.

– Määritelmäni pienestä koirasta on, että maksimipaino on noin 10 kiloa ja maksimisäkä noin 40 senttiä.

Seurakoirien hoitolassa panostetaan arjen luksukseen. Ideoita toimintaan hän on saanut ulkomailla matkustaessaan.

– Ja koiran luksushan ei ole mitään bling-blingiä, vaan esimerkiksi sitä että pääsee ulos milloin haluaa ja saa paljon rapsutuksia.

Koira-asiakkailla on hotellissaan oma televisio, eikä hotellissa käytetä häkkejä, vaan tilaan on rakennettu yhdeksän sviittiä.

– Sviitti on yksityinen paikka, jonne koira pääsee halutessaan lepäämään omaan petiinsä, mutta muutoin koko hotellin alue on koira-asiakkaiden vapaassa käytössä.

Janne Antin koirahotelli

Turvallisuus ja hyvinvointi ovat toiminnassa kulmakiviä, joista Janne Antin ei tingi.

– Esimerkiksi koirat eivät ole milloinkaan yksin, vaan yövastaavalla on vuodesohva hotellin tiloissa. Haluan myös vaalia toiminnassa stressitöntä ilmapiiriä.

Ulkoilua varten taas vieraille on aidattu puolen hehtaarin puuhamaa, jota koirat pääsevät käyttämään henkilökunnan valvonnassa useita kertoja vuorokauden aikana.

– Kesäksi on luvassa biitsi uima-altaineen ja myös sisätilat ovat ilmastoidut.

Hoitolan puolelta on saatavilla trimmauksia, hammaskivenpoistoja ultraäänellä ja lisäksi yritys järjestää koulutuksia ja kursseja. Helmikuussa alkaa ilmainen leikkikoulu pienirotuisille pennuille.

Lähde: HäSa - Hämeen Sanomat

Janne Antin

Tuli suurelle yleisölle tutuksi Matkaoppaat -tv-sarjasta.

Juontanut Onnenarpa-sarjaa ja toiminut juontajana monissa tapahtumissa.

Työskennellyt myös parturi-kampaajana.

Muutti Tammelaan lokakuussa 2018.

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Ihmisten kipulääkkeet myrkkyä eläimille

Ibuprofeiini tai parasetamoli voivat aiheuttaa eläimille myrkytyksen, joka voi pahimmillaan johtaa kissan tai koiran menehtymiseen.

Ihmisten kipulääkkeet myrkkyä eläimille

Ihmisille tarkoitetut särkylääkkeet eivät sovi koirille ja kissoille.

Ihmisten kipua lievittävät lääkkeet ibuprofeiini tai parasetamoli voivat aiheuttaa eläimille myrkytyksen, joka voi pahimmillaan johtaa kissan tai koiran menehtymiseen.

Erityisesti kissat ovat hyvin herkkiä ihmisten lääkkeille. Kissa voi kuolla saatuaan yhden parasetamoli-tabletin.

Eläinten elimistössä lääkeaineet hajoavat eri tavoin kuin ihmisen elimistössä.

Eläinten kipuihin ei ikinä saa antaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, ellei eläinlääkäri ole niin erikseen määrännyt.

– Myös lemmikkien omat särkylääkkeet pitää säilyttää eläimen ulottumattomissa. Herkullisen aromin takia koirat voivat popsia koko lääkepaketin sisällön kerralla suihinsa, varoittaa Agrian asiantuntijaeläinlääkäri Marika Melamies.

Tavallisia myrkytyksen oireita lemmikeillä ovat oksentelu ja ripuli, tärinä, hengitysvaikeudet ja kuolaaminen. Oireet ja niiden voimakkuus riippuvat lääkeaineesta sekä syötyjen lääkkeiden määrästä.

Suurin osa myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyy heti, mutta esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä eläimillä vasta viikkojen kuluttua.

Lähde: HäSa - Hämeen Sanomat

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Rakettitunnit ovat piikki eläinten karkaamistilastoissa: Näillä vinkeillä suojaat lemmikkiä ilotulituksen aiheuttamalta stressiltä

Näillä vinkeillä suojaat lemmikkiä ilotulituksen aiheuttamalta stressiltä
Elämä on vaikeaa, kun tuntematon eli pauke ja ruudin halu pelottavat. Kuva: Sari Oksala

Uudenvuoden juhlinta aiheuttaa monille eläimille pelkoa ja stressiä. Ilotulituksen pauke, välähdykset ja ruudin haju ovat eläimen näkökulmasta uhkaavia. Eläinten stressi voi kestää useiden päivien ajan, koska ilotulitteiden käyttöaikaa ei aina noudateta.

– Vuodenvaihde on monille eläinsuojeluneuvojillemme tavallista kiireisempää aikaa. Erityisesti ilotulitteita säikähtäneet ja kauhuissaan pakoon juosseet koirat työllistävät eläinsuojeluneuvojiamme uutenavuotena. Saamme vuosittain avunpyyntöjä myös kadonneista kissoista, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Ilotulitteet stressaavat voimakkaasti myös hevosia, ja aiheuttaa vaaraa hevosten kanssa toimiville ihmisille. Hevoset olisikin mahdollisuuksien mukaan otettava sisälle uudenvuoden aattona.

– Hevonen on pakoeläin, jonka tapa selvitä arolla on ollut ensin potkaista, sitten juosta ja sen jälkeen miettiä, mitä tapahtui. Äkilliset, kovat äänet muodostavat siis todellisen riskin hevosten kanssa toimiville ihmisille. Hevoset voivat loukkaantua karatessaan, sanoo Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari.

Ilotulitus vaikuttaa lemmikkieläinten ja hevosten lisäksi myös ulkona eläviin luonnonvaraisiin eläimiin sekä suureen määrään tuotantoeläimiä.

– Ilotulituksen lemmikkieläimille aiheuttama pelko ja stressi ovat jo melko hyvin ihmisten tiedossa, ja vastuulliset lemmikinomistajat osaavatkin ehkäistä ja lievittää eläintensä kärsimystä monin keinoin. Siitä huolimatta moni eläin joutuu kärsimään. On myös tärkeää muistaa, että ilotulitus aiheuttaa voimakasta stressiä suurelle määrälle luonnonvaraisia eläimiä sekä myös tuotantoeläimille, joilla ei yleensä ole mitään mahdollisuutta piiloutumiseen, Pulli muistuttaa.

Lähde: HäSa - Hämeen Sanomat

Näin varaudut ilotulitukseen koiran tai kissan kanssa:

Varaudu yllätyspamauksiin jo ennen uuttavuotta. Älä pidä eläintä irti aidatullakaan pihalla ja varmista, että se ei pääse irti valjaista/kaulapannasta.

Uudenvuodenaattona ulkoiluta koirasi ennen klo 18 ja seuraavan kerran reilusti jälkeen puolenyön.

Älä jätä eläintä yksin ilotulituksen aikana.

Ole erityisen tarkka kulkiessasi ovista, ettei eläin pääse livahtamaan ulos.

Pidä kotona päällä radiota tai televisiota ja vedä verhot ikkunoiden eteen.

Jos sisätiloissa oleva lemmikki on peloissaan, käyttäydy itse rauhallisesti ja tavanomaisesti.

Älä koskaan ota lemmikkiä mukaan seuraamaan ilotulituksia.

Paukkuarkaa eläintä voi pelottaa myös ruudin haju, jonka se yhdistää ilotulitteisiin.

Karkaamisvaara ei ole ohi pariin päivään, vaikka ilotulitteita ei enää ammuttaisikaan.

Kattavat ohjeet karkaamisten ehkäisyyn ja toimintaan karkaamistilanteissa: www.etsijakoiraliitto.fi/ohjeistus

Näin varaudut ilotulitukseen hevosen kanssa:

Älä ratsasta tai aja hevosia uutenavuotena, sillä hevonen voi säikähtää raketteja.

Pyri selvittämään hyvissä ajoin etukäteen, miten hevosesi reagoi raketteihin. Hevoset ovat yksilöitä ja reagoivat koviin ääniin ja valoihin eri tavoilla. Osaa ne eivät häiritse.

Ota hevonen sisälle hyvissä ajoin ennen kello 18.

Pimennä tallin ikkunat ja laita radio soimaan.

Käyttäydy rauhallisesti ja välinpitämättömästi. Se rauhoittaa hevosta.

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen


Antibiootteja ei kannata syöttää turhaan myöskään lemmikeille – Antibioottiresistenssi on arkipäivää eläinlääkäreiden vastaanotoilla

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat arkipäivää eläinlääkäreiden vastaanotoilla.

Antibiootteja ei kannata syöttää turhaan myöskään lemmikeille

Lemmikkien omistajat tarvitsevat lisää tietoa lemmikkien lääkkeettömästä hoidosta ja antibioottiresistenssistä.

Asia selviää maa- ja metsätalousministeriön toteuttamasta kyselystä, jossa käsiteltiin sekä ihmisten että eläinten antibioottiresistenssiä.

– Tulosten perusteella eläinten omistajat tarvitsevat lisää tietoa antibioottiresistenssin leviämisestä sekä siitä, miten antibioottien käyttöä eläimille voidaan vähentää, toteaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario.

Eläinlääkäri Sonja Westerholm Omaeläinklinikka Hämeenlinnasta kertoo, että valitettavasti lemmikkejä, jotka kantavat antibioottiresistenttiä bakteeria, tulee vastaan jatkuvasti.

– Tämän takia lemmikeille tehdään hoidon alussa testi resistenssistä.

Myöskään tapaukset, joissa mitkään antibiootit eivät enää tepsi, eivät ole täysin harvinaisia.

Mikä tahansa lemmikki voi kantaa resistenttiä bakteeria. Niin kauan kuin lemmikki ei sairasta, bakteeri ja sen resistenssi jäävät piiloon

Westerholm kertoo, että eläinlääkäreiden keskuudessa antibioottiresistenssistä keskustellaan paljon, ja siihen kiinnitetään huomiota myös hoidossa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että antibiootteja määrätään potilaalle vain silloin, kun niiden käyttö on perusteltua.

– Esimerkiksi ihopotilaat, joita meillä on paljon, hoidetaan ensisijaisesti paikallishoidolla. Myös koirilla yleinen kennelyskä hoidetaan ilman antibiootteja.

Eläinlääkäri voi määrätä ihotulehduksiin hoitopesuja. Ne ovat työläämpiä kuin lääkekuurin syöttäminen mutta varjelevat samalla mikrobilääkkeiden tehoa.

Maa- ja metsätalousministeriön kyselyn mukaan suurin osa lemmikinomistajista haluaa lemmikkinsä paranevan mahdollisimman nopeasti. Suomalaisista lemmikinomistajista vain runsas viidennes oli halukas odottamaan muutaman ylimääräisen päivän ennen mahdollisen antibioottihoidon aloittamista.

– Antibioottien käyttäminen vain silloin, kun se on välttämätöntä, saattaa tarkoittaa samalla sitä, että joissakin tapauksissa eläimen paraneminen voi viedä hieman pitemmän ajan ja edellyttää hieman enemmän hoitotoimenpiteitä kotona, eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario sanoo.

Westerholmin mukaan lemmikinomistajien tietoisuus antibioottiresistenssistä ja sen vaarallisuudesta on selvästi kasvanut esimerkiksi viiden vuoden takaiseen verrattuna. Omistajat myös kuuntelevat yleensä eläinlääkäriä asian suhteen.

– Omistajien on tärkeä tietää, että eläin pitää tutkia tarkkaan, ettei antibiootteja määrätä turhaan. Meidän pitää tietää mitä hoidamme.

Lähde: Hämeen Sanomat - HÄSA

Antibioottiresistenssi

Anbioottiresistentti bakteeri on resistentti yhtä tai useampaa sellaista antibioottia vastaan, jolla pystytään parantamaan bakteerin aiheuttama tauti.

Tällaisia bakteereja esiintyy sekä eläimillä että ihmisillä. Antibioottiresistenssi voi siirtyä bakteerin mukana myös eläimestä ihmiseen.

Lisääntyvä antibioottiresistenssi lisää ihmisten ja eläinten sairastavuutta, kuolleisuutta ja terveydenhuollon kustannuksia.

Antibioottiresistenssiä pyritään torjumaan antibioottien vastuullisella käytöllä, perushygienialla ja rokotuksilla.

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Lemmikin raakaruoka lisää ihmisten riskiä sairastua – ”Joskus salmonellan on saanut lemmikki ja perhe”

Varsinkin siipikarja aiheuttaa sairastumisriskin sekä eläimelle että omistajalle.

Lemmikin raakaruoka lisää ihmisten riskiä sairastua

Lemmikkieläinten raakaruokinta, joka sisältää enimmäkseen raakaa lihaa, on lisännyt suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomen eläinlääkäriliitto on huolestunut suuntauksesta, sillä raakaravintoon sisältyy aina kuumennettua ruokaa suurempi riski sairastua esimerkiksi ripuliin.

Liitto muistuttaa, että raaka liha on helposti pilaantuva riskituote. Se voi sisältää ihmisille ja eläimille tauteja aiheuttavia mikrobeja. Lemmikkien raakaruuan raaka-aineena käytetään useimmiten teurastuksen yhteydessä syntyviä vähempiarvoisia ruhon osia, joita ei käytetä ihmisten elintarvikkeeksi.

Pienet lapset on pidettävä erillään lemmikkien raakaruuasta.

Raakaruokinnalla olevat lemmikit saattavat erittää ulosteessa raa’asta lihasta saatuja mikrobeja. Etenkin pienet lapset, vanhukset ja heikon vastustuskyvyn omaavat henkilöt, jotka ovat hyvin läheisessä kontaktissa lemmikkiin, ovat alttiita elintarvikeperäisille tulehduksille.

Raakaruuan raaka-aineen laadulla ja alkuperällä on suuri merkitys tuotteen säilyvyyteen ja turvallisuuteen.

Kotimainen lemmikkien raakaruoka, joka sisältää kotimaista lihaa, on turvallisempaa kuin ulkomainen raakaruoka, jonka lihan alkuperä on usein tuntematon.

Lemmikkien raakaruuan säilytyksessä ja käsittelyssä kotona on kiinnitettävä erityistä huomiota: tuotteet tulee aina säilyttää pakastettuna, jotta estetään bakteerien kasvu. Raakaruokaa on käsiteltävä hygieenisesti erillään muista elintarvikkeista niin, että ristikontaminaatiota ei tapahdu.

Hattulan Vethaus-aseman eläinlääkäri Petra Nieminen kertoo, että varsinkin siipikarjan syöttäminen raakana lemmikille aiheuttaa sairastumisriskin.

– On ollut tapauksia, joissa salmonellaan on sairastunut sekä lemmikki että omistajaperhe.

Niemisen mukaan raakaravinto ei sinänsä ole vaarallista, kunhan ruoka on säilytetty turvallisesti ja eläimen ruokavalio suunnitellaan huolella.

– Eläin tarvitsee voidakseen hyvin muutakin kuin raakaa lihaa. Siksi ruokavalio tulisi aina suunnitella lemmikkikohtaisesti jonkun ammattilaisen kanssa.

Lähde: HäSa (Hämeen Sanomat)

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Eläinsuojeluyhdistys sai ison ruokalahjoituksen ja jakaa nyt toista tuhatta kiloa joulumieltä eläinystäville

Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys sai lahjoituksena suuren määrän eläinten ruokia. Ne jaetaan tarvitseville nyt joulun alla.

Eläinsuojeluyhdistys sai ison ruokalahjoituksen ja jakaa nyt toista tuhatta kiloa joulumieltä eläinystäville

Vähävaraisten perheiden kotieläimille on jouluksi luvassa todelliset kissanpäivät, sillä Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys on saanut lahjoituksena suuren määrän eläinten ruokia, jotka se jakaa eteenpäin.

Yhdistyksen puheenjohtaja Merituuli Stenberg sai hiljattain yhdistyksen sähköpostiin tarjouksen, josta hän ei voinut kieltäytyä.

– Saimme Peten koiratarvikkeen verkkokaupasta yhteydenoton, jossa kysyttiin, olisimmeko kiinnostuneita kuljetuksessa vaurioituneista ruokasäkeistä ja vanhentumassa olevista päiväysruoista, Stenberg kertoo.

– Otin siitä saman tien kopin ja yhdistyksessä päätettiin, että tänä jouluna panostamme vähävaraisten ihmisten ja heidän lemmikkiensä hyvinvointiin, hän jatkaa.

Ruoan määrä yllätti Stenbergin täysin. Hän päätyi lopulta kuljettamaan noin kymmenen rahtilavallista ruokaa omalla autollaan ja peräkärryllä.

– Minulle sanottiin, että olen vähän hullu, kun lähdin niillä hakemaan sellaista määrää, Stenberg nauraa.

Hyvää joulumieltä ja eläinten ruokaa jaetaan eteenpäin useiden eri toimijoiden kautta, sillä eläinsuojeluyhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa.

Ruoka-apua voi käydä pyytämässä Janakkalan ja Hattulan seurakuntien diakoniatyöltä, Samaria Hämeenlinnasta, Hämeenlinnan vapaaseurakunnasta ja kaupungin lähiökeskuksista.

– Toivottavasti saamme näiden paikkojen kautta jaettua iloa mahdollisimman monelle näin joulun alla. Tärkeintä on nyt saada ruoat jaettua eteenpäin, että ne eivät vanhene meidän käsiimme.

– Valitettavasti sosiaalitoimella ja seurakunnilla ei useinkaan ole antaa apua vähävaraisten kotieläimille, vaikka eläimet ovat tärkeitä ja terapeuttisiakin, kun kotona on vaikeaa. Eläin pysyy aina rinnalla, eikä tuomitse, Merituuli Stenberg sanoo.

Yhdistys on lahjoittanut ruokaa myös Hämeenlinnan löytöeläimistä vastaavan Eläinhoitola Hepulin sekä Kissakoti Kattilan asukeille.

Jakopaikkoihin sekä Hepuliin ja Kattilaan on Merituuli Stenbergin mukaan toimitettu jo yli tuhat kiloa ruokaa.

HäSa

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen

Lemmikkitarvikkeillakin voi sisustaa

Kissa tarvitsee tähystys- ja raapimispaikkoja. Onko kiipeilypuu komistus vai kauhistus?

Lemmikkitarvikkeillakin voi sisustaa
Hämeenlinnalaisen Tuija Alosen taloudessa on kolme kääpiöpinseriä ja viisi burmankissaa. Niille on petejä sohvalla, sängyssä ja lattioilla. Sohvalla leikkiin ovat valmiina seitsemän kuukauden ikäinen Veikka-koira sekä kissat Maria ja Sessa.

Tuija Alosen asuntoa ei tunnistaisi lemmikkikodiksi, ellei eteisessä olisi ”huoneistossa lemmikkejä” -kylttiä ja pinoittain kuljetuskoreja.

Viisi burmankissaa ja kolme kääpiöpinseriä suorastaan naamioituvat huoneistoon, joka on sisustettu pelkistetysti harmaan, mustan ja valkoisen sävyillä.

Tarkemmin katsottuna huomaa, että koti on sisustettu lemmikeille.

Mustalla nahkasohvalla on harmaa-valkoisten tyynyjen seassa harmaa kissan peti. Graffitinharmaan takan edessä on sävy sävyyn koiran peti. Lisää tyynyjä ja iglun muotoisia mökkejä on lattioilla ja sängyssä.

Olohuoneessa ikkunan lähellä on katosta lattiaan ulottuva kiipeilypuu. Sen koreissa päivystävät 7-vuotias burmankissa Sessa ja sen 5-vuotias tytär Maria.

Keittiön yläkaapin päältä näkyvät ruskeat korvat. Kolmivuotias Mumma-kissa on loikannut sinne lämmittelemään.

Kissoille on neljä raapimapuuta ympäri huoneistoa. Ruokintapaikkojakin on kaksi, samoin hiekkalaatikoita. Koiraportti pitää koirat poissa makuuhuoneesta.

Suomen kissaliiton tiedottaja Outi Vallenius on sitä mieltä, että kissan ehdoilla sisustettu koti on ihan tavallinen koti. Se on sisustettu asukkaille kissaa silmällä pitäen.

Sisäkissa tarvitsee paikkoja, joissa se saa tähystää, kiipeillä, leikkiä ja teroittaa kynsiään. Vallenius suosittelee lisäksi paikkaa, josta kissa voi katsella ulos. Jos mahdollista, sille voi tarjota pääsyn ulos omaan tarhaan tai lasitetulle parvekkeelle.

– Kiipeily- tai raapimapuu on hyvä olla olemassa. Nykyään on upeita sisustuselementtejä myös suoraan seinälle kiinnitettävinä, hän vihjaa.

Kiipeilypuu jakaa mielipiteet. Toisille se on kodin kaunistus, toisille kauhistus.

Kissa löytää kyllä tähystyspaikkansa ikkunalaudalta tai hyllyn päältä, jos muuta ei ole. Kynsien teroituksen takia kiipeily- tai raapimispuu on kuitenkin tarpeen. Muuten kissa raapii lempisohvasi tai tapettisi pilalle.

Hämeenlinnalaisen Tuija Alosen mielestä kiipeilypuu voi parhaimmillaan olla osa sisustusta. Hän on valinnut kotimaisen Catmaxin kiipeilypuun, johon saa sisustuksen sävyihin sointuvia huopapäällysteisiä lepotasoja ja koreja. Tuote on hintava, mutta monet pitävät sitä ”kiipeilypuiden kuninkaallisena”.

Kiipeilypuu

Persoonallisen kiipeilypuun voi toki valmistaa itsekin. Täyskorkeasta ”luonnonpuusta” haaveilee Järvenpäässä asuva kissan- ja koiranomistaja Stiina Weckström.

– Näin kavereillani kissatelineen, joka oli rakennettu isosta puunrungosta. Osalle matkaa oli kiinnitetty köyttä. Lepotasot oli rakennettu muutaman katkaistun oksan päälle, hän kuvailee.

Vielä toistaiseksi Weckströmin kissat päivystävät kuitenkin naapurin rakentamassa, siirreltävässä kolmikerroksisessa telineessä. Värit ovat sisalköyden sävyä ja tummempaa ruskeaa.

Kiipeilypuu - Kissat

Tuija Alonen ja Stiina Weckström tunnustavat olevansa sisustusihmisiä. He haluavat, että kotona on hillityn nättiä ja että materiaalit ovat sävy sävyyn.

Weckströmin mielestä lemmikkitarvikkeistakin voi tehdä sisustuselementin. Hän on esimerkiksi asetellut kukkien väliin ikkunalaudalle lampaantaljoja kissan pedeiksi.

– Leluja on tietenkin välillä ympäri taloa kuin lapsiperheessä ikään, ja petejä on siellä täällä, hän myöntää.

– Jos haluaa, että paikat ovat aina viimeisen päälle tip top, ei kannata ottaa lemmikkieläimiä, Alonen naurahtaa.

Omassa sisustuksessaan hän ei ole joutunut tekemään kompromisseja eläinten takia. Materiaalivalinnoilla pääsee jo pitkälle.

– Nahkasohva on hyvä. Aiemmat tekstiilipintaiset kalusteet tulivat raavittua pilalle, hän sanoo.

Myöskään koriste-esineitä ei kannata levitellä aivan minne ja miten tahansa, etteivät ne vahingossa putoa.

Kissattomien ihmisten on joskus vaikea käsittää, miksi kissojen annetaan kulkea ruokapöydällä.

Jotkut ovat sitä mieltä, että kissan saa kärsivällisellä koulutuksella pysymään pois pöydiltä – ainakin silloin, kun ihmiset ovat kotona. Toisista taas on söpöä, että kissa on siellä, missä ihmisetkin.

Weckströmin perheessä kissoille varattiin tila keittiöstä jo siinä vaiheessa, kun talon peruskorjausta suunniteltiin. Keittiötasosta tehtiin peräti viisi metriä pitkä. Toisessa päässä ovat tiskialtaat, toisessa kissojen ruokintapaikka.

– Aamiaispöytänä on saareke, jonka ympärillä on baarijakkarat. Kissat saavat istua jakkaralla, mutta tassua ei saa nostaa pöydälle, hän kertoo.

Alosen huushollissa kissat pysyvät poissa, kun pöytää katetaan vieraille.

– Mutta jos olen itsekseni aamukahvilla, minua ei haittaa, että pöydän toisessa päässä on kissa, hän sanoo.

Kissa- ja koiraväen sisustusvinkkejä

Materiaalit

Nahkasohva tai tiheäpintaisesta tekstiilistä valmistettu sohva on parempi kuin raapimajäljille ja lialle herkkä, löyhäkudoksinen tekstiilisohva.

Eteisessä ja keittiössä helposti puhdistettava laattalattia on käytännöllinen.

Näköalapaikat

Sekä kissat että koirat tykkäävät katsella ikkunasta ulos.

Kissan kiipeilypuu tai oma mökki on hyödyllinen, mutta kissa löytää kyllä paikkansa hyllyltä, kaapin päältä tai sohvan selkänojalta.

Turvallisuus

Ovelliset kaapit ja hyllyt ovat käytännöllisiä, jotteivät koriste-esineet ole pudoteltavissa.

Sijoita myrkylliset kasvit kuten hyasintit ja anopinkielet sellaisiin paikkoihin, ettei niihin pääse käsiksi.

Ruoka ja juoma

Ruokarauhan takia monissa talouksissa kissat aterioivat työtasolla tai muualla korkealla paikalla, koirat lattialla. Näin koirat eivät pääse hotkimaan kissanruokia.

Myös lapsiportilla voi rajata rauhoitetun ”ruokailuhuoneen” lemmikeille.

Siisteys

Kissan hiekkalaatikolle rauhallinen paikka.

Koiran tassuja joutuu pesemään kurakelillä lähes joka lenkin jälkeen. Pääseekö pesupaikalle sotkematta eteistä?

Virikkeet

Sisäkissa tarvitsee raapimapuun, jotta se voi toteuttaa luontaista tarvettaan.

Suoraan seinään tai nurkkaan kiinnitettävät raapimislaudat eivät vie paljon tilaa ja ovat monien mielestä tyylikkäitäkin.

Pöydänjalkaan kiinnitettävä ”raapimakääre” on edullinen, siirreltävä vaihtoehto.

Toimittaja - Pirjo-Liisa Niinimäki

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen


Karen lihaskivut hellittivät koirahieronnassa

KYMMENVUOTIAS KÄÄPIÖSNAUTSERI KARE MAKAA HOITOPÖYDÄLLÄ JA YNISEE, KUN KOIRAHIEROJA KAISA VALTO VENYTTÄÄ TASSUA KOHTI KATTOA.

Koirahieroja
Kaisa Valton ja Karen välille on jo syntynyt luottamuksellinen asiakassuhde. KUVA: Pekka Rautiainen

Kuudetta kertaa koirahierontaan Etelä-Hämeen eläinlääkärikeskukseen tuotu Kare on jo tottunut käsittelyyn.

– Tässä on syntynyt luottamuksellinen asiakassuhde, Karen isäntä Jouko Vartiainen toteaa.

– Pistin kevättalvella merkille, että Kare alkoi lenkillä ontua etujalkojaan. Kun anturoiden välistä ei löytynyt mitään, tulimme eläinlääkärille. Lääkäri totesi, että Karella ei ole nivelvaurioita, mutta sillä on ikään liittyviä lihaskipuja ja -kireyttä.

Ensimmäiset viisi kertaa hieronnassa meni lihasten avaamiseen, ja tästä lähtien säännöllisiä käyntejä jatketaan jotta koira pysyisi jatkossa kunnossa. Koira käy hierojalla paljon isäntää useammin, Vartiainen tunnustaa.

– Olen laiminlyönyt oman fysiikkani hoidon, mutta kun on vastuun eläimestä ottanut, siitä pidetään huolta. Toive on, että Kare olisi seurana vielä 5–6 vuotta, ja että ne olisivat mahdollisimman hyviä vuosia.

Palvelus- ja työkoirien käyttäminen hieronnassa on Kaisa Valton mukaan jo hyvin tavallista.

Seurakoiria käytetään harvemmin ja yleensä vasta silloin, kun eläinlääkäri on sitä suositellut.

– Yhtälailla lemmikeillä vetävät lihakset jumiin ihan sohvalla makoillessa kuten ihmisilläkin. Parasta hieronta olisi ennalta ehkäisevänä. Nivelongelmista kärsivien lemmikkien kohdalla hieronnan myötä pystyy usein jopa vähentämään kipulääkitystä, Valto kertoo.

Valto hieroo koiria parina päivänä viikossa. Työhön hän on kouluttautunut Tampereen urheiluhierojakoulun koirahierojalinjalla, jonka jälkeen hän on suorittanut koulutuskeskus Salpauksessa koirahierojan ammattitutkinnon.

Koirien hierontaa koskevat samat periaatteet kuin ihmisillä.

Suurin ero on käsittelyn kovuus. Jokainen urheiluhierojalla käynyt tietää, että aina käsittelystä ei selviä ilman kipua ja kyyneliäkään.

– Koiria hieroessa potilasta kuunnellaan. Hieronta ei koskaan satu, Valto sanoo.

Karen käynnit hierojalla tulevat maksamaan Jouko Vartiaiselle vuodessa satoja euroja. Lemmikkivakuutus ei korvaa käyntejä, jotka johtuvat vanhenemisesta ja iän tuomista krempoista.

– Verrattuna siihen, miten paljon lemmikki antaa, hinta ei ole raha eikä mikään. Hieronnasta on ollut tavattomasti hyötyä.

Karen energisyys ja iloisuus on kasvanut silmin nähden, Vartiainen toteaa.

Kommentit | Bloggarit: Hämeen Sanomat Kirjoittanut: Teemu Räsänen
Sivu:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Artikkelit 1-10 / 78

Nouseva
Tilaa mahtavia tarjouksia sisältävä
Dreampetstoren uutiskirje tämän ikkunan kautta,
lähetämme etukoodin, jolla saat 3 päivän sisällä tekemääsi yli 39 € tilaukseen ILMAISEN TOIMITUKSEN.